Podľa zákona č.102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomnou formou e-mailom alebo poštou. 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

 

Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po prijatí tovaru na našej adrese budú peniaze za tovar bezodkladne zaslané pre zákazníka.